Zdawać by się mogło, że projektant i architekt wnętrz to to samo… ale czy aby na pewno? Różnice w tych dwóch zajęciach są dość znaczące i – wbrew pozorom – wcale nie chodzi o doświadczenie. W tym wpisie przybliżę Ci więcej informacji na ten temat, jednak ważne jest, że nawet na rynku architektów… wielu wciąż pisze o sobie jako “projektant wnętrz”, dlatego poniższy tekst pomoże Ci rozpoznać kto jest kim 🙂 

Zacznijmy może od tego, skąd bierze się rozbieżność w nazewnictwie wśród samych architektów? Przede wszystkim wynika to z dwóch powodów:

  • nie istnieje oficjalna regulacja dotycząca tego zawodu – tak, jak zawód lekarza czy inżyniera podlega ścisłym regulacjom, tak wśród projektantów czy architektów nie ma takich zapisów. Dlatego wybierając nazewnictwo architekt ma swobodę wyboru również tego drugiego wariantu. Nie powinno to jednak działać w drugą stronę, ale o tym w dalszej części tekstu,
  • język polski jest jednym z niewielu krajów, w którym “architekt wnętrz” i “projektant wnętrz” są stosowane do opisywania w zasadzie tego samego zawodu. Z angielskiego mamy “interior designer” oraz “architect”, jednak tam to pierwsze oznacza osoby zawodowo zajmujące się wnętrzami, a to drugie konstrukcją/zewnętrzem, a więc już wymawiając tę nazwę wiadomo kto zajmuje się czym. U nas te różnice są dużo bardziej subtelne.

A zatem do rzeczy – czym różnią się te dwa pojęcia? Projektant wnętrz to – jak sama nazwa wskazuje – osoba, która tworzy projekt wnętrza. Jako projekt rozumiemy tu jednak bardziej wizję, ogólne wytyczne niż szczegółowy plan. I tu wkracza, cały/-a w bieli, architekt wnętrz. Tu, poza samym projektem, otrzymujemy znacznie więcej – architekt zaplanuje rozkład wnętrza zgodnie nie tylko z Twoimi wytycznymi, ale także z normami bezpieczeństwa, wytycznymi dotyczącymi rozmieszczenia poszczególnych materiałów i sprzętów, itd. Projektant oczywiście również powinien kierować się powyższymi, jednak mówiąc o “koncepcji” wnętrza, może wymówić się tym, że nie są to wytyczne do wdrożenia. Dodatkowo, architekt przygotuje wytyczne dotyczące rozmieszczenia instalacji, wytyczne do projektów branżowych oraz dokumentację techniczną dotyczącą projektowanej przez siebie przestrzeni. Posiada też kompetencje, by przeprowadzić nadzór autorski nad wdrożeniem projektu.

Jak widać, zawód architekta wiąże się nie tylko z wizją kreatywną, ale także z bardzo szeroką wiedzą wymaganą do tego, by rzetelnie wdrożyć projekt Twojego wnętrza.